Oldal kiválasztása

Jogi Nyilatkozat

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) az ORGANIC Humin Trade Zrt. (székhely: 2083 Solymár, Kakukkhegy utca 12.) cégjegyzékszám: 13-10-041745, adószám: 26145730-2-13) kezeli.

 

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség

A weboldal tartalmát az ORGANIC Humin Trade Zrt. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és az ORGANIC Humin Trade Zrt. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel az ORGANIC Humin Trade Zrt. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig az ORGANIC Humin Trade Zrt. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
• az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
• a weboldal használatának lehetetlensége;
• a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az ORGANIC Humin Trade Zrt. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Ezen weboldal információit a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a NÉBIH, OGYÉI vagy más szervezet nem értékelte ki.
Betegségek megelőzése, diagnosztizálása és gyógyítása nem célunk. Az oldalon megosztott információk, megosztott linkek és az affiliate oldalak kizárólag oktatás célját szolgálják. Beszéljen orvosával, szakorvosával, mielőtt bármely tartalmat használná, különösen várandósság, szoptatás, gyógyszer szedése vagy orvosi kezelés esetén. A weboldal összes tartalma az Organic Humin Trade Zrt és Agritech bio S.r.o. kutatóinak és munkatársainak véleményét, életszerű tapasztalatát tükrözi, ha csak nincs más szerző megemlítve.

Az egyéni cikkek és tanulmányok az illető szerző véleményét tartalmazzák, akik fenntarthatják a szerzői jogot, amint az feltüntetésre is került.
A weboldal információi nem szándékoznak helyettesíteni egy képzett egészségügyi szakember véleményét és nem minősülnek orvosi tanácsnak sem.
Az Organic Humin Trade Zrt. és csapata tudásukat, tapasztalataikat, hasznosnak tartott információkat szeretnék megosztani ezen a felületen. Arra bíztatjuk az olvasót hogy maguk döntsenek saját életükről a rendelkezésre álló információk és képzett szakember segítségével. A vásárlói visszajelzésekért és véleményekért egyedül maga a vásárló felelős. Az Organic Humin Trade Zrt, annak vezetője, vagy bármely kapcsolt vállalkozás nem felelős a megjelent vásárlói véleményekért és megnyilvánulásokért. Fenntartjuk a jogot, hogy kitöröljünk minden olyan vásárlói véleményt, megnyilvánulást, amely nem egyezik az elfogadott alapelvekkel, rosszindulatú véleményt tartalmaz, vagy bármely olyan tartalmat, amit támadónak vagy nem megfelelőnek tartunk.

 

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az ORGANIC Humin Trade Zrt. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. Az ORGANIC Humin Trade Zrt. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld az ORGANIC Humin Trade Zrt. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot az ORGANIC Humin Trade Zrt. térítésmentesen felhasználhassa a tevékenységével összefüggő célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat az ORGANIC Humin Trade Zrt. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

 

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat:

Adatkezelési tájékoztató

 

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése vagy panasza van a weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet az ORGANIC Humin Trade Zrt-vel.
e-mail cím: kozpont@terraform.hu
telefonszám: +36 70776 1034

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Tárhely.eu
Székhely: H-1538. Budapest Pf. 510.
Elérhetőség: support@tarhely.eu

 

Egyéb rendelkezések

Az ORGANIC Humin Trade Zrt.. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Lezárva: 2018.06.04.
Nagy Zsanett
Vezérigazgató

A weboldalunk címe: https://huminaqua.hu.